serge lutens

Serge Lutens, Laine de Verre Fragrance – Preview

La creazione di Laine de Verre è legata a ricordi d’infanzia di Serge Lutens, immagini,…